Čo ponúkame

  • Prístup do siete internet
  • Výstavbu a servis telekomunikačných site vrátane 24/7 pohotovosti