Pokrytie

V súčastnosti máme pokryté tieto obce:

Bzenov
Janov
Radatice
Ľubovec
Rokycany
Brežany
Žipov
Šarišské Lužianky