Servis

Servis zákazníkom internetovej siete je poskytnutý zdarma. Pri neoprávnenom výjazde je účtovaná pokuta 25 EUR